Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/20/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/19/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkól podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/18/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przedłużenia taryfy cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/17/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości na rzecz Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/16/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/15/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr III/14/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Szczegóły