Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/106/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu fotograficznego Tożsamość Gminy Warlubie – ludzie, wydarzenia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIV/105/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie konkursu dożynkowego na najładniejszy wieniec i stoisko dożynkowe Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/104/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie-moja mała Ojczyzna” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/103/12 z dnia 28.03.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/102/12 z dnia 28.03.12 r. w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIV/101/12 z dnia 28.03.12 r.w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/100/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/99/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/98/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj.Funduszu Ochron.Środowiska Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XIII/97/12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkół w 2012 r. Szczegóły