Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/73/2015 z dnia 18.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/72/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/70/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/69/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/68/2015 z dnia 26.11.2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/67/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/66/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/65/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły