Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Komunikat o terminie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego dla Wyborców, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki głosowania (I tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Protokół z XVII sesji z dnia 18.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/161/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/160/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/159/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/158/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warlubie na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/157/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/156/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 UCHWAŁA NR XVII/155/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły