Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/273/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/272/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/271/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/270/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/269/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzaju przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/268/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/267/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/266/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/265/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/264/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Warlubie Szczegóły