Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/189/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych lub w części zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/188/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/187/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/186/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/185/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie zmiany do uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej w Komorsku Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej w Płochocinie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 19.12.12 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady Szczegóły