Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie zmian do uchwały dotyczącej stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/33/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki w Warlubiu za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/29/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/28/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/27/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły