Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/113/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/110/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/107/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/106/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Rulewie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły