Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2016 Regulamin organizacyjny Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 UCHWAŁA NR XXII/129/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse” Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 UCHWAŁA NR XXII/128/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Osie o uznanie lasów za ochronne Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 UCHWAŁA NR XXII/127/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie na lata 2015-2020 Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 UCHWAŁA NR XXII/126/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XXI/125/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XXI/124/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły