Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/217/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/216/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Krzewinach Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/215/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/214/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKPiR w Warlubiu za 2012 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/213/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/212/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/211/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIV/210/13 z dnia 9.05.13 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2012 r. Szczegóły