Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/201/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 26.03.2013 r. wprowadzająca zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXIII/198/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/197/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/196/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/195/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Działalności Gospodarczej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/194/13 z dnia 14.02.13 r. w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXII/193/13 z dnia 14.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły