Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2011 z dn.26.08.11 r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonia budżetu gminy za I półrocze 2011 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do sejmu RP i do senatu RP Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 49/2011 z dn. 10.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 48/2011 z dn 09.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 47/2011 z dn.04.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 46/2011 z dn.19.07.2011 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2011 z dn. 11.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 44/2011 z dn. 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 43/2011 z dn. 30.06.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły