Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/265/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/264/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/263/14 z dn.18.02.2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Warlubie na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/262/14 z dn.18.02.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/261/13 z dnia 18.12.2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/260/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (II edycje) Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/259/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Warlubie 2020+ Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/258/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXII/257/13 z dnia 18.12.13 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXI/256/13 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły