Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/29/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/28/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/27/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr V/25/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 r. Szczegóły