Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadan publicznych w zakresie działalności charytatywnej w 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 77/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 76/2011 z dnia 26.10.2011r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2011r dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 18.10.2011r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 74/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 73/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 71/2011 z dnia 13.10.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 70/2011 z dnia 10.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły