Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2011 z dn.14.04.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2011 z dn.13.04.11 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2011 z dn.8.04.11 r. w sprawie powołania komisji konkursowych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2011 z dn.7.04.11 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 28.03.11 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2011 z dn.10.03.11 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację w 2011 roku zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2011 z dn.04.03.11 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2011 z dn.15.02.11 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szczegóły