Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 9.02.2012r. w sprawie dokonania zmian składu osobowego w Planie Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego ma dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 95/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2012 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 94/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 93/2011 z dnia 23.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie Gminy w Warlubiu zawierających informacje niejawne Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 92/2011 z dnia 23.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 91/2011 z dnia 19.12.2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 90/2011 z dnia 14.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” Szczegóły