Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2011 z dn. 27.06.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontarktowego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2011 z dn.22.06.11 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2011 z dn.20.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2011 z dn.20.06.11 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2011 z dn.16.06.11 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury windykacji należności do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 35/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 34/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Szczegóły