Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 34/2012 z dnia 1.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 23.05.2012r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 18.05.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2012r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 10.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 roku Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 8.05.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły