Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Kurenda z dnia 20.09.2019 w sprawie bezpłatnej zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczenie z dnia 16.09.2019 Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Kurenda z dnia 18.09.2019 w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego Szczegóły