Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Protokół z VIII sesji z dnia 25.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kurenda – bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Informacja o tymczasowej zmianie organizacji ruchu na drodze krajowej nr 91 w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 K O M U N I K A T z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowym zgłaszaniu w Gminie Warlubie, kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania z dnia 24 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły