Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XIV/145/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warlubie na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/144/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/143/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Protokół z XVI sesji z dnia 16.04.2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Warlubie o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Jeżewo 08.04.2020 Szczegóły