Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie wysokości czynszu za lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób mieszkaniowy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy zwiazanych z kształceniem oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2013 r. rozwoju sportu na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 70/2012 z dn.7.12.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2012 z dn.7.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 68/2012 z dn.3.12.2012r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej i rozformowania dotychczasowej struktury Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 67/2012 z dn.30.11.2012r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 66/2012 z dn.22.11.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 65/2012 z dn.22.11.12 r. w sprawie zasad opracowania „Planu obrony cywilnej Gminy Warlubie” Szczegóły