Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVII/304/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie podziału Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVII/303/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Płochocin i Płochocinek, Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVII/302/14 z dnia 25.08.2014 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/301/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/300/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/299/14 z dnia 25.07.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/298/14 z dnia 25.07.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości” Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/297/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/296/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/295/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły