Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 07.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych marki Żuk w drodze negocjacji Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 27.02.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiacych własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 29.01.2013 w sprawie ogłoszenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły