Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 16.04.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 11.04.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2012 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 11.04.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 26.03.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 26.03.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 12.03.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 9/2012 z dnia 7.03.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 7.03.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły