Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 07.05.2013 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporzadzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 23.04.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 22.04.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 22.04.2013 w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2013r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 r. Szczegóły