Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 64/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie powołania komisji dokonującej przegląd i wydzielenie dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 63/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 62/2012 z dn.19.11.12 r. w sprawie ogłoszenia pismnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 61/2012 z dn.14.11.12 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 60/2012 z dn.12.11.12 r. w sprawie przyjęcia projektu budźetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 59/2012 z dn.8.11.12 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2012 z dn. 7.11.2012 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniujacej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2012 z dn. 5.11.2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie ustalenia dnia 02 listopada dniem wolnym od pracy Szczegóły