Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 20.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie przyznania nagród sportowych Gminy Warlubie za 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 12.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014r Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarżądzenie nr 48/2013 z dnia 25.10.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły