Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 28.03.11 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2011 z dn.28.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2011 z dn.10.03.11 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację w 2011 roku zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2011 z dn.04.03.11 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2011 z dn.15.02.11 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2011 z dn.15.02.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 9/2011 z dn.14.02.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 8/2011 z dn.14.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na najem nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 7/2011 z dn.14.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na najem nieruchomości Szczegóły