Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie opracowania „Planu ewakuacji (przyjecia) na wypadke zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2013r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zaspołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 02.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 19.07.2013 w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 17.07.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły