Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/84/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/83/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/82/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/81/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/80/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/79/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/78/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016-2027 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/77/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/76/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Wielki Komorsk na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/75/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2016 roku Szczegóły