Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 29.04.11 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu – I kwartał Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 25/2011 z dn.20.04.11 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 24/2011 z dn.20.04.11 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2011 dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 23/2011 z dn.18.04.11 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 22/2011 z dn.15.04.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 21/2011 z dn.15.04.11 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2011 z dn.14.04.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2011 z dn.13.04.11 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2011 z dn.8.04.11 r. w sprawie powołania komisji konkursowych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2011 z dn.7.04.11 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych Szczegóły