Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2020 ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 12.05.2020 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Warlubie przeznaczonych do wynajmu Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Obwieszczenie z dnia 05.05.2020 Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Warlubiu w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły