Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zakresu zadań członków komisji i trybu pracy komisji. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie jako członka zwyczajnego do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły