Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2014 r. rozwoju sportu na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2013r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 10.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 03.12.2013 w sprawie wprowadzania zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie powołania komisji inwentarycyjnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 2.12.2013 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły