Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury windykacji należności do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 35/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 34/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2011 z dn.14.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 31/2011 z dn.01.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 30/2011 z dn.24.05.11 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę-Bzowo, Płochocinek Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r. Szczegóły