Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2011 z dn. 09.09.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2011 z dn.06.09.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2011 z dn. 6.09.2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 54/2011 z dn. 31.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 31.08.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2011 z dn.26.08.11 r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonia budżetu gminy za I półrocze 2011 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2011 z dn. 11.08.2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do sejmu RP i do senatu RP Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 49/2011 z dn. 10.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 48/2011 z dn 09.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły