Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 02.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 19.07.2013 w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 17.07.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 13.06.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły