Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 28.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 86/2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 85/2011 z dnia 21.11.2011r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 84/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 83/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 82/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 81/2011 z dnia 10.11.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 09.11.2011r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2012r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadan publicznych w zakresie działalności charytatywnej w 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły