Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie usatnowienia opertaorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 06.05.2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły