Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 10.09.2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie opracowania „Planu ewakuacji (przyjecia) na wypadke zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2013r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zaspołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły