Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2011 z dn. 11.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 44/2011 z dn. 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 43/2011 z dn. 30.06.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2011 z dn. 27.06.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontarktowego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2011 z dn.22.06.11 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2011 z dn.20.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2011 z dn.20.06.11 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2011 z dn.16.06.11 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2011 z dn.14.06.11 r. w sprawie procedury windykacji należności do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej Szczegóły