Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2012 z dn. 7.11.2012 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniujacej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2012 z dn. 5.11.2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2012 z dn.25.10.12 r. w sprawie ustalenia dnia 02 listopada dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 54/2012 z dn.23.10.12 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 53/2012 z dn.23.10.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2012 z dn.24.09.12 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 14.09.12 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 10.09.12 r. w sprawie określania założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2012 z dn.31.08.12 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły