Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Informacja o sesji – 27 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu zajmujących się obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Obwieszczenie 07 02 2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Obwieszczenie z dnia 05.02.2020 Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Warlubie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Szczegóły