Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2012 z dn.24.09.12 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 14.09.12 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 10.09.12 r. w sprawie określania założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2012 z dn.31.08.12 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 48/2012 z dn.24.08.12 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 17.07.2012 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargoowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły