Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnosc pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 12/I/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie powierzenia spraw Kierownikowi Administracyjnemu w imieniu Gminy Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Administracyjnego do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 13.02.2015 w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły