Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie powołanai komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata mna wolne kierownucze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 24.03.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje porządkowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetarghowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlub ie na 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 14.03.2014 zmieniające zarządzenei w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniującej wnioski o przyznaniue stypendium, nagrody lub wyróźnienia sportowego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu oraz do innych osób do potwierdzenia spraw z zakresu potwierdzenia okoliczniości zawartych w oświadczeniach składanych w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Warlubie Szczegóły