Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 24/2015 z dnu 24.03.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 20.03.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 z dnia 13 marca 2015 r.Zmieniające zarządzenie nr 58/13 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 21 /2015 z dnia 6 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 04.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 03.03.2015 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły