Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 06.05.2014 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 28.04.2014 w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 23.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnai wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 09.04.2014 w sparwie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły