Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie NR 47/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 40/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1368/2, obręb Lipinki i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 442/4, obręb Wielki Komorsk i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły