Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 55/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania kontroli Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 54/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji dokonującej przegląd i wydzielenie dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej w celu nabycia własności nieruchomości gruntowych pod budowę inwestycji „Strefa Rozwoju Gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny” Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 51/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy w Warlubiu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę Szczegóły