Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporzadzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 23.04.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 22.04.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 22.04.2013 w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2013r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złozonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 07.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych marki Żuk w drodze negocjacji Szczegóły