Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 63/2014 z dnu 8.10.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowana korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 24.09.2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realziację zadań publicznych w 2014r. w zakresie opieki społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 22.09.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 10.09.2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2015r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 29.08.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 27.08.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 27.08.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 54/2014, Nr 54/I/2014 z dnia 18.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły