Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 91/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 października 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 89/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 87/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 86/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 85/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7.10.2015 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 83/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia i powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 82/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły