Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 12.03.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 9/2012 z dnia 7.03.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 8/2012 z dnia 7.03.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 7/2012 z dnia 16.02.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 16.02.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 15.02.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 9.02.2012r. w sprawie dokonania zmian składu osobowego w Planie Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego ma dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły