Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 września 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 77/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 74/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 73/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 września 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 86, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 72/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 70/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w gminie Warlubie Szczegóły