Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarżądzenie nr 48/2013 z dnia 25.10.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 10.09.2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 06.09.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie opracowania „Planu ewakuacji (przyjecia) na wypadke zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły