Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 13.06.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji w 2013r. zadanai publicznego w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie opieki społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych Szczegóły