Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 84/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 83/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 82/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 81/2011 z dnia 10.11.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 09.11.2011r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2012r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 8.11.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadan publicznych w zakresie działalności charytatywnej w 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 77/2011 z dnia 28.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 76/2011 z dnia 26.10.2011r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2011r dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 18.10.2011r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły