Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Obwieszczenie z dnia 27.05.2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedur na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w autobusach Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie z dnia 21.05.2020 Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Decyzja Wójta Gminy Jeżewo o umorzeniu postępowania administracyjnego z dnia 12.05.2020 Szczegóły