Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2020 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.02.2020 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.02.2020 Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok Szczegóły