Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 51/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy w Warlubiu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie NR 47/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok Szczegóły