Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji do spraw podziału środków zakładowego funduszu świdczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości przekraczającej kwoty wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonywania likwidacji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły