Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 34/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Raegulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. Szczegóły