Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 23.04.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnai wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 09.04.2014 w sparwie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie powołanai komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata mna wolne kierownucze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 24.03.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje porządkowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 17.03.2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły