Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 70/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 68/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 66/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Warlubie” Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 64/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2015 r w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 118, obręb Bąkowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły