Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2012 z dn.31.08.12 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 48/2012 z dn.24.08.12 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 17.07.2012 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargoowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 11.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 6.07.2012r. w sprawie ustalenia składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 5.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 5.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły