Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 17.07.2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 13.06.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja dniem wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji w 2013r. zadanai publicznego w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013r. Szczegóły