Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 27.08.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 27.08.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 54/2014, Nr 54/I/2014 z dnia 18.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 18.08.2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 04.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie norm zużycia paliwa oraz stawek za wynajem pojazdów Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 30.07.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z kształceniem oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 18.07.2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 30.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły