Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 15.10.2014 w sprawie sprzedaży autobusu MAN UL 353 w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do organów samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizcacji w 2014r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz turystyki, krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dniaa wolnego od pracy w zamain za święto przypadające w dniu wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie nr 63/2014 z dnu 8.10.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowana korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 24.09.2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realziację zadań publicznych w 2014r. w zakresie opieki społecznej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 22.09.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 10.09.2014 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu wynikających z polityki społecznej i gospodarczej gminy na 2015r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 29.08.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły