Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnosc pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 12/I/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie powierzenia spraw Kierownikowi Administracyjnemu w imieniu Gminy Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Administracyjnego do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 13.02.2015 w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły