Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2016 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2014 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2014 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Podatek rolny (2018) Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Kodeks etyczny pracownika Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu – rejestr Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu – rejestr Szczegóły