Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji do spraw podziału środków zakładowego funduszu świdczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości przekraczającej kwoty wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie Szczegóły