Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 35/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia i powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Głównej księgowej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły