Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2016 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa przeprowadzania procedur opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla Gminy Warlubie – w ramach środków UE i pozabudżetowych w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Warlubie w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu – szt.1 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa urbanistyczna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku istniejącej Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o długości 2 150 mb Szczegóły