Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 65/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 64/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2015 r w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 118, obręb Bąkowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły