Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Informacja o sesji – 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 9:00 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej przez Gminę Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Remont remizy OSP w Warlubiu na dz. nr 175/2 w obrębie Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa przeprowadzania procedur opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla Gminy Warlubie – w ramach środków UE i pozabudżetowych w roku 2016 Szczegóły