Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 24/2015 z dnu 24.03.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 20.03.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 z dnia 13 marca 2015 r.Zmieniające zarządzenie nr 58/13 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 21 /2015 z dnia 6 marca 2015 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 04.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 03.03.2015 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego Szczegóły