Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonywania likwidacji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 8 marca 2016 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 47/1 obręb Bzowo i sporządzeniu wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 8 marca 2016 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ,na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 706 obręb Lipinki i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Szczegóły